Auteur archieven: Onderdelen Senseo

Afstellen waterpeil als de Senseo te weinig koffie geeft. Ook voor de Senseo UP!

Voordat u het waterpeil gaat afstellen willen wij u met klem adviseren er eerst zeker van te zijn dat de padhouders schoon zijn en dat het apparaat ontkalkt is. Padhouders waarvan het gaatje dicht zit, of waar vuil in zit, veroorzaken ook problemen met de hoeveelheid koffie.

Deze werkwijze is niet geschikt voor de HD6556 Viva Cafe

Het Instellen van de water hoeveelheid bij alle Senseo’s waar geen instel schroefje op de print zit.

Bij de nieuwe generatie Senseo en Latte machines, zit er geen instel-pot metertje meer op de print. ( Zie deze link voor mechanisch afstelling)

De instellingen worden gedaan door middel van de knoppen voor op de Senseo.

Als u hiermee begint, moet u er wel zeker van zijn, dat er geen lekkages of andere defecten in het apparaat zitten, anders
heeft het geen nut om deze procedure te volgen.

Voor de meeste Senseo’s kunt u onderstaande handleiding gebruiker.

Voor de Senseo Up kunt u de handleiding verderop op deze pagina lezen.

Instellen van water hoeveelheid:

1) Vul de watertank volledig met water.
2) Plaats het Pad-houdertje voor één kopje, zonder koffie-pad.

3) Zet de Senseo aan.

4) Als de Senseo op temperatuur is, druk op het knopje voor één kopje.

5) Als het apparaat klaar is, kan men vaststellen of er teveel of te weinig water gedoseerd is.

Bij de standaard versie kan de hoeveelheid water ingesteld worden tussen 125 en 141 cc/mL.

6) Trek de stekker uit het stop-contact.

7) Houd allebei de knopjes voor één en twéé kopjes ingedrukt, terwijl men de stekker weer in het stop-contact steekt.

8) Als men nu de knopjes los laat, branden alle drie de lampjes ( knoppen ) continue. (Niet van toepassing bij de oudere Senseo’s)

9) Om de hoeveelheid water te vergroten, drukt men op het knopje voor twéé kopjes. Als men het knopje indrukt en weer loslaat, gaat
het lampje van de aan en uit knop even uit, en dan weer continue aan.
Per ” knop-druk” verlengt de looptijd om ongeveer 0.5 seconden.
Drukt men de knop voor twéé kopjes, 4 keer achter elkaar in, dan blijft het water 2 seconden langer lopen.

9) Hetzelfde geld voor het verminderen van de hoeveelheid water, als men b.v. sterkere koffie wilt.
Alleen gebruikt men nu het knopje voor één kopje.

10) Om het programmeren af te sluiten en te bewaren, drukt men nu op de Aan/Uit knop.

11) Vervolgens drukt men het apparaat weer aan, wacht tot de Senseo op temperatuur is, en drukt het knopje voor één kopje weer in.
Men zal zien, dat er nu meer water in het kopje staat.

12) Is de hoeveelheid nog te weinig of teveel, herhaald men de stappen vanaf stap 6.
Als men de vorige keer, het knopje b.v. 2 keer ingedrukt heeft, en men meer water nodig heeft, moet men het knopje b.v. 4 keer indrukken.
Het aantal secondes dat de Senseo de keer ervoor geprogrammeerd is, wordt niet onthouden.

Bovenstaande werk ook voor de HD7860, alleen staan geen 3 lampjes. (enkel de aan/uit knop heeft verlichting) Bij het indrukken van de knopjes voor 1 en 2 kopjes waarbij men dan de stekker in het stopcontact steekt zal slechts de aan/uit knop oplichten. Bij het meermaals indrukken van het knopje voor 2 kopjes zal deze aan/uit knop wel even knipperen en dan terug constant branden, net zoals in de beschrijving.

Onderstaande werkwijze voor het afstellen wat het waterpeil is alleen geschikt voor de beschikbaar voor de Senseo Up HD7884

U kunt de hoeveelheid koffie voor beide recepten programmeren.

  1. Houd de knop voor het recept van uw keuze ingedrukt tot het lampje snel begint te knipperen.
  2. Laat de knop dan los.
  3. De machine warmt circa 90 seconden op terwijl het lampje langzaam knippert.
  4. De machine begint koffie te zetten.
  5. Druk nog een keer kort op de knop wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.
  6. Het lampje knippert snel ter bevestiging dat de hoeveelheid koffie is opgeslagen.

De fabrieksinstellingen herstellen van de Senseo Up:

Om de fabrieksinstellingen voor de hoeveelheden
koffie te herstellen, houdt u beide knoppen ingedrukt. Laat deze los wanneer het lampje
begint te knipperen.
Kleine koffie = 60 ml, gewone koffie = 125 ml (Frankrijk: 100 ml).